#
Viesīte

Krustpils bāriņtiesas locekles savas tiesības aizstāvēs. No raksta “Brīvā Daugava” http://www.bdaugava.lv/?kat=179&news_id=12072

…no darba Krustpils bāriņtiesā tika atbrīvotas trīs darbinieces: bāriņtiesas priekšsēdētāja Maija Grundšteine, darbinieces Valentīna Au­s­tru­ma un Anita Zolberga.

… galvenais iemesls esot tas, ka darbinieces uz­skatīja, ka ir jāatstāj trīs bēr­ni audzināšanā Juš­keviču ģi­menē Viesītē, pretēji tam, ko lēma Valsts bēr­nu tiesību a­i­z­sardzības in­spekcija (VBTAI). Ar Viesītes bāriņtiesas lēmumu pērnā ga­da maijā šai ģimenei tika atņemts audžuģimenes statuss. Valsts bēr­nu tiesību aiz­sardzības in­spekcija nosūtīja pašvaldībai vēstuli «Par Krustpils novada bāriņtiesas bezdarbību». Vi­e­­nā no dar­ba grupas sēdēm, kurā tika skatīti šo bāriņtiesas locekļu pārkāpumi, esot bijusi ieradusies arī pārstāve no Rīgas VBTAI.
Taču atbrīvotajām bāriņtiesas loceklēm par notikušo ir savs pamatots viedoklis. Viņas apgalvo, ka par savām tiesībām cīnīsies, jo patiesībā viss nav tik vienkārši, kā to pasniedz pašvaldība.
— Ja runā par bērnu at­stāšanu ģimenē Viesītē, tad vajadzētu vispirms sagaidīt Rīgas apgabaltiesas lēmumu, jo tā no 1. marta tika at­likta uz 24. maiju, — stāsta bā­riņtiesas locekles. — Kā zi­nāms, Jelgavas administratīvā rajona tiesa bāriņtiesas lēmumu atcēla, un tā savukārt to pārsūdzēja apgabaltiesā. Savukārt gada sākumā pie mums ieradās pārbaude no VBTAI. Mēs centāmies bēr­niem nodrošināt dzīvi tur­­pat. Jums vajadzēja re­dzēt, kā bērni raudāja, kad tika izņemti no ģimenes un vesti projām uz bāreņu na­mu «Līkumi»! Lielākā meitene mums visu laiku zvana un prasās uz mājām! «Mūs te atstāja, palīdziet, ņemiet lau­kā!» Vai par psiholoģisko traumu bērniem neviens ne­domā? Ko nozīmē bērnus pēc piecu gadu ilgas atraša­nās ģimenē ielikt citā vidē! Bāriņtiesu asociācija ieteica nogaidīt. Taču VBTAI lē­mums bija, ka viņi jāņem lau­kā no ģimenes, ka mēs esam pārkāpušas viņu lēmumu. Taču jautājums ir par to, kurā vietā un kādā veidā mēs pārkāpām bērnu tiesības? Mēs pieņēmām koleģiālu lēmumu, jo nekad ne­esam konstatējušas, ka Juš­keviču gi­menē būtu kāda vardarbība vai kāda cita neadekvāta rīcība pret au­džu­bērniem, un uz to arī pa­stāvējām. Mēs nevarējām teikt to, kā nav. Mēs centāmies meitenēm nodrošināt dzīvi turpat. Mēs visas esam atbildīgi cilvēki, ar pieredzi, un mēs šos bērnus esam «izvilkušas», ne­esam pieļāvušas to, ka viņi tiek aizvesti uz Kalkūniem, no kurienes pēc tam audzēkņus izmet uz ielas. Daļa nokļūst pansionātos, Daļa nokļūst pansionātos, bet citi vārda tiešā nozīmē tā arī paliek nevienam nevajadzīgi. Mēs šos bērnus no tāda likteņa pasargājām.


Bāriņtiesas un VBTAI patvaļa Viesītē. Māras Juškevičas gadījums (+ video stāstījums)

  Ivars P.. 2013. gada 31. janvāris

Jau labu laiku Latvijā notiek bezprecedenta Bāriņtiesu un VBTAI patvaļa pret daudziem vecākiem un bērniem, ko visprecīzāk varētu raksturot ar vārdu salikumu birokrātiski juridiskais terors. Diemžēl nekompetences, neiejūtības un cietsirdības, simbioze ar naudas, birokrātisko un politisko varu ir radījis tādu mehānismu, kuram nav pagaidām pretspēka un kuram pagaidām neviens neko nevar padarīt, kas šos augstprātīgos neliešus iedrošina uz vēl klajākiem un ciniskākiem noziegumiem. Viens no daudziem šādiem Bāriņtiesas un VBTAI patvaļas gadījumiem notika un joprojām notiek Viesītē pret Māru Juškeviču un trijām viņas audžumeitām.

Māras Juškevičas gadījums presē jau ir aprakstīts (http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=367945:britiesa-pret-auduimeni&Itemid=436 ). Īsumā lietas būtība ir sekojoša: Mārai bija konflikts ar vietējās bāriņtiesas priekšsēdētāju Sandru Grigorjevu, kura, izmantojot vienas Juškevičas audžumeitenes (Lauras) neizdarības, sāka fabricēt lietu pret Juškeviču ģimeni.  Lietas pamatā ir S.Grigorjevas protokolētais it kā Lauras stāstījumus (pati Grigorjeva savulaik lielījās, ka protot uzdot jautājumus un vest sarunu tā, ka saņems viņai vajadzīgās atbildes), kas pēc tam tika apaudzēts ar citiem „faktiem”. Lasot sastādītos dokumentus rodas patiesi baiss priekšstats par Māru Juškeviču, ka nevar būt šaubu, ka šādiem cilvēkiem dot audzināt bērnus nedrīkst. Bet jau no telefonsarunas ar Māru vien, vēl jo vairāk aizbraucot uz vietas, parunājot un izpētot apstākļus top skaidrs, ka dokumenti ir safabricēti un pilnībā atrauti no realitātes.

Lūk, Māras Juškevičas video stāstījums par notikušo: http://www.youtube.com/watch?v=M_HYGTsaVrE&

Pateicoties talantīgam advokātam Raimondam Briedim, kurš Juškeviču ģimeni aizstāv bez maksas, Kurzemes rajona administratīvā tiesa atcēla bāriņtiesas lēmumu. Bāriņtiesa šo lēmumu pārsūdzēja un pat speciāli šim gadījumam noalgoja advokātu. Lai gan tiesvedība turpinās, dēļ VBTAI spiediena un Viesītes bāriņtiesas negatīvā slēdziena, Krustpils novada bāriņtiesa 31.01.2013 grasās pieņemt lēmumu par trīs atlikušo Juškeviču ģimenes audžubērnu (māsu Megijas, Kikijas un Viktorijas) izņemšanu no viņas ģimenes. Bērni, kuri Juškeviču ģimenē ir 5 gadus, ļoti grib tur palikt, jo īpaši vecākā no māsām – 13 gadīgā Megija.

Megija piekrita kameras priekšā pastāstīt par notikušo no sava viedokļa un uzrakstīja aizkustinošu vēstuli amatpersonām no kurām ir atkarīgs viņas un viņas māsiņu liktenis, ar lūgumu atstāt viņas pie Juškeviču ģimenes.

Vēstules ieskenētā versija: http://www.mediafire.com/?w5dtouo64xu9fae

Vēstule adresēta Viesītes novada domes priekšsēdētājam J.Līcim, Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai S.Grigorjevai, Krustpils novada domes priekšsēdētājam K.Pabērzam, Krustpils novada domes bāriņtiesas priekšsēdētājai M.Grunšteinei un VBTAI priekšniecei L.Riekstai-Riekstiņai. Vēstules pilns teksts: „Ar šo vēstuli lūdzu jums man palīdzēt. Palīdziet man ar māsiņām palikt aizbildniecībā Viesītē pie Juškeviču ģimenes. Tā ir mūsu ģimene jau 5 gadus. Te visi par mums rūpējas, te ir mūsu mājas. Mazās māsiņas ir slimas, tāpēc viņas neņem neviena ģimene. Mums visām būs jādzīvo bērnu namā, bet mums te ir tik laba ģimene, te ir mani draugi, mana skola un skolotāji. Mums jāizņem, jo Viesītes bāriņtiesa nepiekrīt, ka mēs te paliekam. Lūdzu neļaujiet otrreiz mums atņemt ģimeni un mājas. Tikko viesojāmies Amerikā un zinu, ka tur manas māsiņas pēra, tāpēc negribu, lai māsiņas tiktu vestas uz Ameriku. Arī pati vairs nebraukšu, jo arī man tur darīja pāri. Es gribu dzīvot Latvijā, gribu arī lai zinātu vai manām māsiņām nedara pāri, kā tas bija Amerikā. Mani un manas māsiņas jau tā dzīve nekad nav lutinājusi, tādēļ lūdzu nedariet mums vēl vairāk pāri, esiet cilvēcīgi, aizstāviet mūs, un neļaujiet atņemt tiem, kuri mums palīdz un mīl. Cerot uz sapratni un palīdzību! Megija Zariņa”

Ļoti interesants un pamācošs ir Megijas stāstītais par Ameriku. Megija vairākkārtīgi ir bijusi Amerikā un pēdējā braucienā uz ASV devās arī abas viņas māsas. Viena māsa Amerikā tika sista, otra māsiņa, kura ļoti gribēja uz turieni braukt un gaidīja braucienu, atbrauca pilnīgi satriekta, bet pret pašu Megiju izturējās slikti, jo īpaši tad, kad ASV ģimene, kurā Megija ciemojās, saņēma Megijas atteikumu piekrist adopcijai uz ārzemēm. No Megijas stāstītā var noprast, ka Amerikas ģimene ir jau samaksājusi naudu par Megijas adopciju un atlicis tikai nokārtot formalitātes, pie kurām viņi pieskaitīja arī pašas Megijas piekrišanu adopcijai.

Lūk, video ar Megijas stāstījumu: http://www.youtube.com/watch?v=M-xRvl8oQDc&

VBTAI un Bāriņtiesas savas neizdarības un  apzināto kaitniecību pret bērniem un ģimenēm slēpj ar konfidencialitāti. Bērnu dati, lūk, esot konfidenciāli, tādēļ nevienam viņiem nekas nav jāsaka un neviens pat nedrīksto publicēt šos viņu patvaļas gadījumus. Tai pat laikā Amerikas „sadraudzības” organizācijas pilnīgi atklāti un jebkuram pieejami izplata informāciju par bērniem un piedāvā viņus kā visparastākajā tirgū (tiesa gan maskējoties aiz labdarības – šiem bērniem, lūk, esot nepieciešama palīdzība, un tādējādi tiek meklēti cilvēki, kuri viņiem palīdzēšot). Kā piemēru var minēt divus portālus, kur izdevās atrast gan Juškeviču ģimenes bijušo audžumeitu Lauru, kura pašreiz ir atdota mātei, gan pašu Megiju, gan arī viņas māsu Kitiju. Lūk, šo portālu adreses (1. http://openheartsandhomes.org/  – https://www.facebook.com/OpenHeartsandHomes/photos_albums  ; 2. http://www.newhorizonsforchildren.org/  – https://www.facebook.com/Orphanhosting/photos_albums  )

Visbeidzot, par cik Bāriņtiesa, fabricējot lietu, ķērās pie iecienītajiem argumentiem par sliktajiem sadzīves apstākļiem un par cik pats pārliecinājos, ka tas ir pilnīgs blefs un ka būtu grūti atrast labāku vietu bērniem gan nodrošinājuma, gan ģimeniskas atmosfēras ziņā, nofilmēju arī Māras Juškevičas mājokli. Lūk, video: http://www.youtube.com/watch?v=yyRXGeoqMvQ&

Atgādinājumam cits Bāriņtiesas patvaļas gadījums Siguldā (http://www.aprinkis.lv/tema/229-izmisiga-cina-par-bernu-vai-vecaki-atgus-savu-meitu ) un apraksts par bērnu tirdzniecību (http://infoagentura.wordpress.com/2012/12/05/par-bernu-tirdzniecibu/).

Informācijas aģentūra /31.01.2013/ http://infoagentura.wordpress.com/

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: