#
Krustpils

Krustpils bāriņtiesa pret VBTAI

No raksta “Brīvā Daugava” http://www.bdaugava.lv/?kat=179&news_id=12072

…no darba Krustpils bāriņtiesā tika atbrīvotas trīs darbinieces: bāriņtiesas priekšsēdētāja Maija Grundšteine, darbinieces Valentīna Au­s­tru­ma un Anita Zolberga.

… galvenais iemesls esot tas, ka darbinieces uz­skatīja, ka ir jāatstāj trīs bēr­ni audzināšanā Juš­keviču ģi­menē Viesītē, pretēji tam, ko lēma Valsts bēr­nu tiesību a­i­z­sardzības in­spekcija (VBTAI). Ar Viesītes bāriņtiesas lēmumu pērnā ga­da maijā šai ģimenei tika atņemts audžuģimenes statuss. Valsts bēr­nu tiesību aiz­sardzības in­spekcija nosūtīja pašvaldībai vēstuli «Par Krustpils novada bāriņtiesas bezdarbību». Vi­e­­nā no dar­ba grupas sēdēm, kurā tika skatīti šo bāriņtiesas locekļu pārkāpumi, esot bijusi ieradusies arī pārstāve no Rīgas VBTAI.
Taču atbrīvotajām bāriņtiesas loceklēm par notikušo ir savs pamatots viedoklis. Viņas apgalvo, ka par savām tiesībām cīnīsies, jo patiesībā viss nav tik vienkārši, kā to pasniedz pašvaldība.
— Ja runā par bērnu at­stāšanu ģimenē Viesītē, tad vajadzētu vispirms sagaidīt Rīgas apgabaltiesas lēmumu, jo tā no 1. marta tika at­likta uz 24. maiju, — stāsta bā­riņtiesas locekles. — Kā zi­nāms, Jelgavas administratīvā rajona tiesa bāriņtiesas lēmumu atcēla, un tā savukārt to pārsūdzēja apgabaltiesā. Savukārt gada sākumā pie mums ieradās pārbaude no VBTAI. Mēs centāmies bēr­niem nodrošināt dzīvi tur­­pat. Jums vajadzēja re­dzēt, kā bērni raudāja, kad tika izņemti no ģimenes un vesti projām uz bāreņu na­mu «Līkumi»! Lielākā meitene mums visu laiku zvana un prasās uz mājām! «Mūs te atstāja, palīdziet, ņemiet lau­kā!» Vai par psiholoģisko traumu bērniem neviens ne­domā? Ko nozīmē bērnus pēc piecu gadu ilgas atraša­nās ģimenē ielikt citā vidē! Bāriņtiesu asociācija ieteica nogaidīt. Taču VBTAI lē­mums bija, ka viņi jāņem lau­kā no ģimenes, ka mēs esam pārkāpušas viņu lēmumu. Taču jautājums ir par to, kurā vietā un kādā veidā mēs pārkāpām bērnu tiesības? Mēs pieņēmām koleģiālu lēmumu, jo nekad ne­esam konstatējušas, ka Juš­keviču gi­menē būtu kāda vardarbība vai kāda cita neadekvāta rīcība pret au­džu­bērniem, un uz to arī pa­stāvējām. Mēs nevarējām teikt to, kā nav. Mēs centāmies meitenēm nodrošināt dzīvi turpat. Mēs visas esam atbildīgi cilvēki, ar pieredzi, un mēs šos bērnus esam «izvilkušas», ne­esam pieļāvušas to, ka viņi tiek aizvesti uz Kalkūniem, no kurienes pēc tam audzēkņus izmet uz ielas. Daļa nokļūst pansionātos, Daļa nokļūst pansionātos, bet citi vārda tiešā nozīmē tā arī paliek nevienam nevajadzīgi. Mēs šos bērnus no tāda likteņa pasargājām.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: